Werkwijze

Om tot een daadwerkelijke overeenkomst te komen volgt I&L Bewindvoering een vast stappenplan:

  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de taken die I&L Bewindvoering van u overneemt.
  • Er is een duidelijke doelstelling en ook ligt vast wanneer de overeenkomst weer wordt beëindigd.

Om onze hulpverlening optimaal te kunnen bieden, moeten clienten ons in hun omgeving toelaten. Ook als het contact zich tot het puur zakelijke beperkt, komen we nog altijd in hun huis.

Het uitgangspunt van I&L Bewindvoering is dat de samenwerking een goede basis van vertrouwen moet hebben.

Hierdoor durven onze cliënten hun persoonlijke zaken ook met ons te delen en wat dit betreft is er ook sprake van een wisselwerking.

Dit draagt bij aan de vertrouwensband, vergroot de openheid en én versterkt daarmee ook de kwaliteit van de werkrelatie!