I&L Bewindvoering biedt u:

    • Budgetbeheer na verwijzing door gemeenten, bewindvoerders W.S.N.P. of welzijnsinstelling
    • Financieel Beheer voor het beheer van alleen slechts 1 (boedel) bankrekeningoverleg
    • Beschermingsbewind na benoeming door kantonrechter
    • Mentorschap na benoeming door de kantonrechter alleen in combinatie met beschermingsbewind
    • Curatele na benoeming door de kantonrechter

I&L Bewindvoering geeft geen waardeoordeel ten aanzien van het feit dat iemand in de problemen is gekomen, ongeacht of de  situatie door stommiteit of pech is ontstaan. Wij zijn in de situatie, vooral duidelijk en sturend,41d000_7dc490b55fc6706dbee2e8ccf0b487ca
maar zonder ons boven de ander te stellen.

Dat wil echter niet zeggen dat we kritiekloos zijn. We zeggen waar het op staat, wanneer dat nodig is.

Print het intakeformulier uit of neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact met ons op.