BESCHERMINGSBEWIND

Voor een aantal mensen is budgetbeheer onvoldoende garantie om uit de financiële zorgen te komen. Deze groep kan al dan niet op eigen verzoek aan de kantonrechter verzoeken om een bewindvoerder.

Wat is bewind?

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door allerlei  omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

Aanmelden

Het gehele proces van bewindvoering begint bij het aanmelden van de betrokkene bij een bewindvoerder. Een aanmelding van een klant kan gedaan worden door:

  • de klant of betrokkene zelf
  • de partner en/of familie tot in de 4e graad ( ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en ook broers en zussen)
  • rechtbank, Officier van Justitie
  • instantie (bv zorginstelling waar iemand verblijft, maatschappelijk werk)

Wilt u zich aanmelden voor beschermingsbewind bij I&L Bewindvoering, dan kunt u dat doen via aanmeldformulier.

8c191180e29b37f66f6bcabc47c59c71673dc0385f197a9577eaa1344d5ad3c5df77e5cf8cb6e5f51e4c065c5c62c5e636b653f111b2c7e532542083561a45d0f30f43bb567e8019f78c89688e6797ba