BUDGETBEHEERoverleg

Heeft u moeite om rond te komen van uw inkomen of heeft u schulden bijéén of meerdere instanties en/of bedrijven, dan kunnen wij u helpen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor uw schulden en naar preventieve maatregelen om uw schulden tegen te gaan. Samen met u streven wij ernaar uw schuldengroei te stoppen en uw inkomsten en uitgaven beheersbaar te maken.  Budgetbeheer is gericht op het oploss

Dit kan soms op eenvoudige wijze gebeuren door gebruik te maken van bestaande subsidiemogelijkheden waar de betreffende cliënt recht op heeft.en van de schuldensituatie en het bereiken van een stabiele inkomenssituatie. Samen met de cliënt wordt ook gezocht naar passende mogelijkheden om het inkomen te verhogen.

 I&L Bewindvoering heeft als doel om uw financiële huishouding weer op orde te krijgen én te houden!

36b653f111b2c7e532542083561a45d08c191180e29b37f66f6bcabc47c59c710985e256587148c395bb003929340cc7b66727378aad4067eca21f3879c25dab907417b50e26aefe1772f92a5a1d7568